Odun Kömürü Üretimi

PROJE KAPSAMI

Projenin kapsamı, yerel pazarda satılmak üzere 5000 t/m odun kömürü üretmek için ağaç budama artıkların ve odun yığınının biyokütle pirolizidir. Yıllık yaklaşık 160.000 ton odun yığını ve biyokütle kalıntısı ve atığının, odun kömürü ve metan gazına dönüştürüleceği bir piroliz sistemine beslenmesi önerilmektedir. Piroliz işlemi için gerekli termal enerjinin üretilmesi için bir gazlaştırma sisteminde yıllık yaklaşık 15.000 biyokütle atığı kullanılacaktır.

Beklenen yıllık odun kömür üretimi %90 kullanılabilirlik ile 60.000 tondur. Gazlaştırma sisteminde kalori içeren her türlü atık kolayca kullanılabilir.

AKILLI FIRIN

Şimdiye kadar hepinizin bildiği gibi, odun kömürü üretmek için toprak yığını kullanmak en iyi yöntem değildir. Dahası, çevre, sağlık ve ekonomi üzerinde çok yıkıcı bir etkiye sahiptir. Bu yüzden size “AKILLI FIRIN” olarak adlandırılan kendi modelimizi sunuyoruz.

Clean Method

Clean Method Without  any emissions

 

Efficient Kilns

Efficient Kilns Little Time & Huge Capacity

High Quality

High Quality
High Charcoal Quality

ODUN KÖMÜRÜ ÜRETİM SÜRECİ

Odun Kömürü üretimi için Gazlaştırma

– Piroliz sürecimiz Verimli Fırınlar Az Zaman Ve Büyük Kapasite Yüksek karbon içeriği ve Çevre Dostu

Odun Kömürü ile Yüksek Odun Kömürü Kalitesi

 

PROJE FAYDALAR

Yıl boyunca üretim

Geleneksel yöntemi kullanılarak sadece yaz aylarında üretim yapılabilirken, teknolojimizi kullanmanız, tüm yıl boyunca odun kömürü üretmemize olanak tanımaktadır.

Yerel Ekonomik Büyüme

Odun kömürü üretim yöntemimizi kullanmak, yerel halkın gelirinin önemli ölçüde artmasını sağlarken yerel ekonomiye de katkıda bulunur.

Toksik Emisyonların Azalımı

Geleneksel yöntemle Türkiye’de odun kömürü üretilirken yılda 420.000 ton toksik emisyon oluşurken, teknolojimizi kullanarak sıfır emisyon sağlanır.

Arazi Tasarrufu

Teknolojimizin tasarruf ettiği arazi alanı, geleneksel yöntemde ihtiyaç duyulan arazi alanından çok uzaktır (geleneksel yöntemle bir ton üretmek için 12 m2’ye ihtiyaç duyulurken, teknolojimiz bir ton üretmek için 2 metrekareye ihtiyaç duyar.

Enerji Tasarrufu

Yıl boyunca 200 ton/gün üretim için gerekli olan enerjiyi üretme adına ihtiyaç duyulan odun miktarı 270.000 ton odun iken, teknolojimizi kullanarak atıklardan enerji üreterek tüm bu miktarı tasarruf edin

Tarımsal Atıkların Geri Dönüşümü

Odun kömürü üretim yöntemimizi kullanmak, odun kömürü üretmek için, tarımsal atıklarının atılması veya diğer şekillerde geri dönüşümü yerine, bunların kullanılmasını sağlar.