Fabrikamız Hakkında

PROJE KAPSAMI

Projenin kapsamı, yerel pazarda satılmak üzere 5000 t/m odun kömürü üretmek için ağaç budama artıkların ve odun yığınının biyokütle pirolizidir. Yıllık yaklaşık 160.000 ton odun yığını ve biyokütle kalıntısı ve atığının, odun kömürü ve metan gazına dönüştürüleceği bir piroliz sistemine beslenmesi önerilmektedir. Piroliz işlemi için gerekli termal enerjinin üretilmesi için bir gazlaştırma sisteminde yıllık yaklaşık 15.000 biyokütle atığı kullanılacaktır.

Beklenen yıllık odun kömür üretimi %90 kullanılabilirlik ile 60.000 tondur. Gazlaştırma sisteminde kalori içeren her türlü atık kolayca kullanılabilir.

AKILLI FIRIN

Şimdiye kadar hepinizin bildiği gibi, odun kömürü üretmek için toprak yığını kullanmak en iyi yöntem değildir. Dahası, çevre, sağlık ve ekonomi üzerinde çok yıkıcı bir etkiye sahiptir. Bu yüzden size “AKILLI FIRIN” olarak adlandırılan kendi modelimizi sunuyoruz.

EKONOMİK FAYDALAR

Yıl boyunca üretim

Geleneksel yöntemi kullanılarak sadece yaz aylarında üretim yapılabilirken, teknolojimizi kullanmanız, tüm yıl boyunca odun kömürü üretmemize olanak tanımaktadır.

Enerji Tasarrufu

Yıl boyunca 200 ton/gün üretim için gerekli olan enerjiyi üretme adına ihtiyaç duyulan odun miktarı 270.000 ton odun iken, teknolojimizi kullanarak atıklardan enerji üreterek tüm bu miktarı tasarruf edin

TOPLUMSAL FAYDALAR

Toksik Emisyonların Azalımı

Geleneksel yöntemle Türkiye’de odun kömürü üretilirken yılda 420.000 ton toksik emisyon oluşurken, teknolojimizi kullanarak sıfır emisyon sağlanır.

Tarımsal Atıkların Geri Dönüşümü

Odun kömürü üretim yöntemimizi kullanmak, odun kömürü üretmek için, tarımsal atıklarının atılması veya diğer şekillerde geri dönüşümü yerine, bunların kullanılmasını sağlar.

ÇEVRESEL FAYDALAR

Arazi Tasarrufu

Teknolojimizin tasarruf ettiği arazi alanı, geleneksel yöntemde ihtiyaç duyulan arazi alanından çok uzaktır (geleneksel yöntemle bir ton üretmek için 12 m2’ye ihtiyaç duyulurken, teknolojimiz bir ton üretmek için 2 metrekareye ihtiyaç duyar.

Yerel Ekonomik Büyüme

Odun kömürü üretim yöntemimizi kullanmak, yerel halkın gelirinin önemli ölçüde artmasını sağlarken yerel ekonomiye de katkıda bulunur.

SAĞLIK FAYDALARI

Sağlık Harcamalarından Tasarruf

Fabrikayı kurduktan sonra, yerel halk eski fırın türlerinden kaynaklanan zehirli emisyonlardan kurtulacak, odun kömürü üretmek için eski yöntemi kullanmak zorunda kalmayacaklar.

Şehrin Yaşam Kalitesi Endeksinin (QLI) Yükselmesi

Tüm eski fırınlar gittikten sonra artık hiçbir şehirde duman bulutları olmayacak ve yakın köylerde de temiz hava olacak; bu bölge için QLI’yi (Yaşam Kalitesi Endeksi) artıracak ve diğer sektörlere de daha fazla yatırım çekebilecektir